testy penetracyjne
IT

Czym są testy penetracyjne?

Testy penetracyjne to doskonała metoda na sprawdzenie bezpieczeństwa całego systemu teleinformatycznego. Mimo iż cyber włamanie jest przestępstwem, test jest w pełni etyczny. Firma celowo hakuje własną sieć, jak robią to prawdziwi włamywacze, by sprawdzić skuteczność zabezpieczeń.

Po co przeprowadza się testy penetracyjne?

Główne założenie testów to sprawdzenie bezpieczeństwa sytemu. Wszelkie luki i niedociągnięcia systemu skutkują dużymi konsekwencjami nie tylko finansowymi. Firma traci reputację i lojalność klientów.

Ochrona danych osobowych jest obowiązkiem każdej instytucji. Jednak jest niemożliwe, by proces ten odbywał się w sposób stały. Firmy często stosują specjalne technologie, uniemożliwiające potencjalnym włamywaczom dostęp do danych prywatnych. Czasem podczas wprowadzania nowinek technologicznych pojawiają się luki, dlatego konieczne jest ich wczesne wykrycie i wyeliminowanie.

Testy penetracyjne stanowią dodatkowo swoisty przegląd systemu oraz wdrożenie ewentualnego procesu naprawy.

Kiedy przeprowadza się testy penetracyjne?

Najważniejsza w tym przypadku jest regularność. Systematyczne kontrole dają gwarancję bezpieczeństwa sieci teleinformatycznej. Ponadto za każdym wprowadzaniem nowinek technologicznych, podczas rozbudowy sieci, podczas dodawania nowych funkcji i aplikacji należy sprawdzić działanie systemu i ocenić zakres bezpieczeństwa.
Warto również przeprowadzić test podczas zmiany siedziby biura oraz podczas zmiany polityki dotyczącej użytkownika końcowego.

Wewnętrzny a zewnętrzny test

Wewnętrzny test odkrywa zagrożenia z poziomu pracownika lub osoby, która przebywa tymczasowo w siedzibie firmy. Dane prywatne nie powinny dostać się w niepowołane ręce, stąd jeśli w firmie znajduje się osoba, która próbuje uzyskać dostęp do danych poufnych, test wykryje takie zagrożenie.
Zewnętrzny test z kolei sprawdza bezpieczeństwo danych firmy z punktu hakera lub konkurencji. Sprawdza się bezpieczeństwo routerów, zapór sieciowych, konfiguracje sieci.

Testy penetracyjne są ważnym elementem funkcjonowania firmy. Dane placówki, często poufne muszą być należycie chronione. Profilaktyka w postaci testów to obecnie najlepsze rozwiązanie na wyciek danych i walkę z cyber włamaniem.