czytnik kart magnetycznych
IT

Jak działa czytnik kart magnetycznych?

Jak wiadomo celem rejestracji czasu pracy jest zweryfikowanie przez pracodawcę, ile czasu dany pracownik poświęcił na określone zadane. Pozwala to również przedsiębiorstwu ocenić czy pracownik faktycznie przebywał w wyznaczonym czasie w miejscu pracy. Jednym z najprostszych sposobów na rozwiązanie tego problemu będą karty magnetyczne, które są z kolei sprawdzane przez czytnik kart magnetycznych.

Nie wszyscy mają świadomość, jakie funkcje ma czytnik kart magnetycznych

Trzeba zdawać sobie sprawę, że czytnik kart magnetycznych znajduje się nie tylko i wyłącznie w sklepach, ale również na stacjach benzynowych czy różnego rodzaju punktach usługowych. Oczywiście zdecydowanie najważniejszą funkcją jest opcja wykorzystania tego narzędzia w identyfikowaniu osób, które wchodzą do danej firmy.

Zadaniem pracownika będzie przyciągnięcie karty magnetycznej do omawianego urządzenia. Wtedy właściwy sygnał zostanie przesłany do komputera, zweryfikuje on bowiem nie tylko odpowiednie informacje, ale również konkretną osobę. Dopiero wtedy, gdy zostanie dokonane pozytywne rozpoznanie, komputer odeśle informacje do czytnika potwierdzając tym samym poprawną identyfikację. Następnie dane automatycznie zapiszą się w dzienniku pracy danego pracownika. Należy również koniecznie dodać, że czytnik jest właściwie połączony ze zworami magnetycznymi. Właściwa weryfikacja umożliwia odblokowanie drzwi, które były wcześniej zablokowane.