ewidencja czasu pracy
IT

Czym jest ewidencja czau pracy i jak ją prowadzić?

Jak wiadomo, pracownik ma mnóstwo różnego rodzaju obowiązków względem swojego pracodawcy. Oczywiście działa to także w drugą stronę, ponieważ pracodawca ma także kilka bardzo istotnych obowiązków, z których musi się przed pracownikiem wywiązywać. Jednym z podstawowych jest ewidencja czasu pracy pracownika.

Czym jest ewidencja czasu pracy?

Jest to wykaz wejść i wyjść pracownika z firmy, który określa jego godziny czas pracy. Obowiązek ten wynika bezpośrednio z kodeksu pracy i służy do określania wysokości wynagrodzenie, a także innych możliwych świadczeń.
System do ewidencji czasu pracy musi zatem mieć informacje o wejściu i wyjściu pracownika z firmy, z czego wynika jego czas pracy. Musi także potrafić ewidencjonować czas pracy w nocy, w dni świąteczne, urlopy, brać pod uwagę zwolnienia lekarskie, a także nieusprawiedliwione godziny nieobecne.

Jak można to zrealizować?

Systemy do ewidencji czasu pracy przyjmować mogą różne postacie, jednak zdecydowanie najpopularniejszym i względnie najlepszym jest po prostu system opierający się na posiadaniu przez pracowników kart wejściowych, które po przyłożeniu do specjalnego czytnika otwierają bramkę wejściową i wyjściową z firmy.
Niestety system ten ma pewną wadę w postaci narażenia na używanie kilku kart przez jednego pracownika. W celu uniknięcia tego niebezpieczeństwa możliwe jest np. montowanie rejestratora zdjęciowego przy bramkach, co znacząco ukróci tego typu praktyki.