cyberprzestrzeń
IT

Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni

Cyberbezpieczeństwo to nic innego jak bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni, czyli zachodzących na tym obszarze procesie przetwarzania informacji w sieci teleinformatycznych. Jest to bardzo szeroko rozumiany proces, polegający na korzystaniu przez pracowników firm z najnowszych i jak najbardziej aktualnych programów zabezpieczających dane przed różnymi zagrożeniami w internecie. Muszą również uważać, aby nie wchodzić na takie strony w internecie, które są szczególnie narażone na ataki hakerów i nie podawaniu do wiadomości publicznej szczegółowych danych firmy.

Rodzaje cyberataków w biznesie

Ataki hakerów stanowią bardzo duże zagrożenie zarówno dla dużych, jak i małych firm. Oto kilka z wielu rodzajów cyberataków, które mogą zniszczyć przedsiębiorstwo:

  1. SQL Injection – jest to atak polegający na podaniu dodatkowych procedur do zapytania SQL, które wygenerowane przez jakąś aplikację przekazują informacje osobom nieuprawnionym.
  2. Man in the middle – oznacza, że osoba, która atakuje system, włamuje się do komunikacji pomiędzy dwoma stronami i zajmuje miejsce między nimi.
  3. Cross site scripting – polega na umieszczeniu na stronie internetowej specjalnego kodu języka skryptowego, którego kliknięcie przez użytkownika powoduje przekierowanie na inną stronę internetową.
  4. Malware – jest to złośliwe oprogramowanie, które bez wiedzy użytkownika wykonuje różne działania na korzyść osoby trzeciej. Są to między innymi różnego rodzaju wirusy, konie trojańskie, robaki oraz ransomware. Ma za zadanie zablokować dostęp do danych, a nawet przejąć kontrolę na komputerem. Ważne jest posiadanie programów antywirusowych.
  5. Phishing – to metoda oszustwa, która polega na podszywaniu się pod inną osobę lub instytucję. Ten typ cyberataku ma na celu wyłudzenie różnych poufnych informacji takich jak np. dane logowania, dane osobiste, dane karty kredytowej.
  6. DDoS – jest to atak, którego celem jest blokowanie użytkownika na stronie internetowej poprzez jednoczesne logowanie na tę samą stronę się wielu użytkowników.


    Cyberbezpieczeństwo stanowi bardzo duże wyzwanie dla przedsiębiorstw, które dążąc do uzyskania bezwzględnego bezpieczeństwa zmuszeni są do podejmowania odpowiednich działań.