czytnik kart
Akcesoria komputerowe

Czytnik – niezbędne urządzenie do e-dowodów

Od 4 marca tego roku każdy obywatel naszego kraju może złożyć wniosek o wydanie e-dowodu. Aby w pełni wykorzystać potencjał tego elektronicznego dokumentu konieczne jest posiadanie odpowiedniego czytnika.

Czym jest e-dowód?

Nowe e-dowody osobiste są wyposażone w specjalną warstwą elektroniczną zwaną czipem. Docelowo ten nowoczesny dokument tożsamości ma stanowić nową formę uwierzytelniania rozmaitych czynności oraz oferować dostęp do kolejnych e-usług.

Czytnik – niezbędne urządzenie do e-dowodów

E-dowód działa w oparciu o technologię zbliżeniową, więc do odczytania z niego poszczególnych danych osobowych potrzebny jest specjalny czytnik dowodów osobistych z Unicard.

Dzięki temu urządzeniu można odczytać dane zakodowane w czipie. Posiadacze takiego dowodu osobistego poprzez wpisanie kodu PIN mogą złożyć podpis osobisty lub zostać uwierzytelnionymi.

Aby każdy e-dowód mógł sprawnie funkcjonować w administracji publicznej, w urzędach tych muszą pojawić się odpowiednie czytniki dowodów osobistych.

Do czego uprawnia e-dowód?

Nowy elektroniczny dowód będzie uprawniał również posiadacza do przekraczania granic państw, które uznają go za dokument podróży.

Dodatkowa warstwa elektroniczna sprawia, że będzie on mógł służyć do podpisywania dokumentów jako podpis elektroniczny oraz do prostego logowania się do poszczególnych portali administracji publicznej.

Każdy E-dowód e zawiera informacje o posiadaczu oraz zdjęcie biometryczne. W przyszłości ma być on używany do zaznaczania swojej obecności u lekarza.

Ponadto istnieje możliwość wzbogacenia możliwości dowodu o dodatkową funkcję – logowanie się do KRS-u.

Niemniej korzystanie z tych funkcji jest związane z posiadaniem odpowiedniego czytnika e-dowodu.